Grid

Affärsenheten Composites & Polyurethanes är en specialiserad distributör av termoreaktiva polymerer, med expertis inom fiberarmerade plaster och polyuretanskum. Vi levererar materialteknologiska lösningar inklusive harts, armering, tillsatsämnen, processmaterial, lamineringsverktyg och processutrustning. Vi är applikationsfokuserade och erbjuder lösningar för laminering, former, formbearbetning, fästelemet, limning, ytbehandling och andra processer.

Vår expertis inom kompositindustrin ligger i moderna teknologier som RTM, light-RTM, vakuuminfusion, direkt infusion och vakuumapplikationer. Dessutom erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar för handlaminering, spray-up laminering, lindning och profildragningsapplikationer.

Inom polyuretanindustrin levererar vi varor till PU-tillverkare och erbjuder råmaterial, tillsatser och utrustning för produktion av fasta och flexibla PU-skumprodukter. Vi levererar 2K förblandade system tillsammans med processutrustning och knowhow. Vårt team har lång erfarenhet inom polyolblandningsapplikationer och är en stark partner i industrivärdekedjan.

Affärsenheten Composites & Polyurethanes är en lokal försäljningsaktör och partner för ledande internationella råmaterialproducenter, med ansvar för aktiv försäljning, marknadsföring och distributionstjänster inom avtalade marknadsområden. Tillgång till flera produktionsenheter gör det möjligt för oss att leverera specialtillverkade produkter närmare slutkundsmarknaderna.

Produkter

Inline list

TEKNOLOGISKA LÖSNINGAR FÖR SLUTEN GJUTNING

RTM-utrustning  Infusionsutrustning  Vakuumpumpar  Hartsfällor  VRTM/RTM formar  VRTM processmaterial  Vakuumfilmer  Vakuumtape  Rivduk  Vakuum processmaterial

HARTSER, HÄRDARE OCH TILLSATSÄMNEN

Polyesterharts  Vinylesterharts  Epoxiharts  Gelcoat och Topcoat  Brandhämmande lösningar   Peroxidhärdare  Epoxihärdare  Acceleratorer  Inhibitorer

FORMMATERIAL

Pluggpastor  Formhartser  Skin Coat  Form Gelcoat  Sprutspackel och Plugglack Formblock

ARMERING OCH KÄRNMATERIAL

Kolfiberväv  Kolfibertejp  Kolfiber prepegs  Hybridväv  Kolfibrer  Vävmattor  Flödesmattor  Multiaxialväv  Glasfiberroving  Spray-up roving  Vävd roving  Mattor av huggen glasfiber  Core Cork  Core matta

LIM

Epoxilim  MMA-lim  PU-lim  Polyesterlimmassa

SLÄPPMEDEL

Halvpermanenta släppmedel  Formtätning  Formrengöring  Pluggrengöring

SKÄRANORDNINGAR

Saxar  Pneumatiska saxar  Elektriska saxar

POLYURETANKOMPONENTER

PU-stabilisatorer  PU-katalysatorer  PU-släppmedel  PU-system  PU-färgpastor  PU-tvättmedel  PU-processmaskiner  Reservdelar och service

Contact:

Tõnu Saar
Business Unit Director
Phone: +372 6580 000
e-mail: